Tilrettelagt ridning

ESS tilbyr tilrettelagt ridning. Rytterne må i utgangspunktet kunne sitte på ponnien/hesten alene, og evt ha med ledsager(e). Ledsagernes oppgave blir å hjelpe rytteren. 

Tilrettelagte timer varer i inntil 60 minutter og for å få maksimal terapeutisk effekt av ridningen inkluderer vi stelling av hesten. Det er ofte her de viktige relasjonelle opplevelsene får en start.

Personer med ulike diagnoser eller behov, både fysiske utfordringer og psykiske utfordringer, kan ha stort utbytte at ridning. For mange er dette veien å gå for å komme ute i frisk luft og få fysisk aktivitet. Og i svært mange tilfeller gir ridning større resultat enn klassisk behandling, fordi deltakeren opplever treningen som morsom og mer motiverende.

Hestens kroppsvarme varmer opp deltakerens kropp. Og hestens 3-dimensjonale bevegelse forplanter seg til deltakerens kropp.  Dette er den samme bevegelsen vi har når vi går – bevegelse i hele ryggsøylen, gangbevegelse i hofter og bein samt svinging/balanse i overkropp, skuldre og armer. I tillegg får rytteren passiv massasje i kontaktflaten mot hesten.

Hest og ridning er også bra for psyken. Hesten er med på å bygge opp selvtillit hos ryttere, etter hvert som de mestrer ridningen.

Hvem kan dra nytte av hesten som terapeut/pedagog?

For eksempel personer med svak motorisk utvikling, atferdsvansker av forskjellige slag og psykiske lidelser, celebral parese, hjerneskader, epilepsi, muskelsykdommer og neuromuskulære sykdommer, reumatiske lidelser, ryggmargskader, muskel og skjelettlidelser. Men… man behøver ikke å ha en av disse diagnosene for å ha nytte av tilrettelagt ridning, det er du selv som bestemmer hvilket av våre tilbud som passer best for deg.

Hvordan foregår dette på ESS?

Hos oss kan du velge om du ønsker faste timer, en gang i uken, annenhver uke eller sporadisk. De som ønsker faste ukentlige timer stiller først i køen. Vi setter av en hel klokketime og vi er alltid en-til-en. Men selv om vi er en instruktør til hver time ønsker vi tilstedeværelse og deltakelse av ledsager. Ofte blir intervensjonen bedre med et menneske som kjenner deltaker.

Hva koster tilrettelagt ridning?

Vi tar ikke noe mer for tilrettelagt ridning, men den samme timeprisen som vanlig privatundervisning. En time (60 minutter) koster 600,-. Om det finnes vedtak for deltaker som kan tilføre litt støtte er dette kjempeflott, og vi er også registrert som tilbyder hos Arendal kommune, slik at de som bor der kan bruke fritidskortet hos oss. Timene betales pr gang via Vipps, eller så kan du få faktura månedlig eller pr 10 gang.

Tilrettelagt ridning utløser dessverre ikke støtte fra Helfo.