Arbeidstrening/tilbakeføring til arbeidslivet

Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid.Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som trenger arbeidserfaring for å mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. Arbeidstrening kan også være aktuelt for deg som er sykemeldt og som vil tilbake i jobb, men som kanskje ikke helt er sikker på hvor mye aktivitet som det er lurt å starte med.

Hos oss er vi ute i frisk luft hele dagen, vi jobber med kroppen og i nær tilknytning til jord og dyr. Disse faktorene kan føre til en raskere tilfriskning. En teori som omhandler vår tilknytning til naturen er biophilia hypotesen, og den går i korte trekk ut på at kropp og sinn føler seg hjemme i naturen og stress blir redusert (Grinde, 2009). Så vår menneskelige tiltrekning til natur og dyr kan dermed føre til redusert stress, forbedret konsentrasjon, bedre håndtering av konsentrasjonsvansker, bedre mental helse, og en del positive effekter på kroppen som forlenget levetid og generell fysisk helse. Også ifølge andre som støtter denne hypotesen, har vi ikke bare elsker den naturlige verden fordi den ser fin eller er følelsesmessig omrøring. I stedet, vi elsker det fordi vi er genetisk kodet til å gjøre det, og en omsorg for «natur» er nøkkelen til overlevelse. En del av denne teorien undersøker hvorfor mennesker er så tiltrukket ikke bare til menneskebarn, men også til andre baby pattedyr.

Ved oppstart av arbeidspraksis blir vi enige om noen mål som skal jobbes med under hele praksisen. Det kan være konkrete kunnskapsmål/faglige ferdigeheter eller det kan være ferdigheter som er overførbare til ethvert annet arbeid. Etter avsluttet arbeidstrening får du en kompetansediplom som beskriver dine arbeidsoppgaver og oppnådde ferdigheter under arbeidspraksisen hos oss.

For å være her i arbeidstrening må du være tilknyttet NAV/en tiltaksleverandør. Hør med din veileder om dette kan være aktuelt for deg. Det er også lov til å ta kontakt for å få hjelp til å finne veien.

Referanse:

Grinde, B., & Patil, G. G. (2009). Biophilia: Does Visual Contact with Nature Impact on Health and Well-Being? International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(9)