Privacy policy

EquiConnector (heretter «tjenesten») verdsetter din rett til privatliv med hensyn til lagring av informasjon og
persondata. Dette dokumentet summerer dine rettigheter med hensyn til innsamling, lagring og bruk av
personlig informasjon i forbindelse med bruk av tjenesten, i henhold til EU- direktivet General Data Protection
Regulation (GDPR), som trådte i kraft fra mai 2018.
VED Å BENYTTE DEG AV TJENESTEN SAMTYKKER DU TIL INNSAMLING, LAGRING OG VIDEREFØRING AV DINE
PERSONOPPLYSNINGER FOR PROSSESSERING SLIK DET ER BESKREVET I VÅR PERSONVERNSPOLICY
Innsamling og bruk av informasjon
Vi samler inn og bruker følgende informasjon for å tilby og forbedre våre tjenester;
• Konto og brukerinformasjon: For å benytte deg av våre tjenester må du oppgi noe personlig
informasjon, slik som navn, brukernavn, passord, epostadresse, telefonnummer, kompetanse etc. Vi
kan benytte din kontaktinformasjon for å tilpasse din konto eller å aktivere kontofunksjoner, slik som
innloggingsassistanse. • Brukergenerert innhold: Noen av våre tjenester krever at informasjon og innhold som tekst, filer, CV
eller bilder gjøres tilgjengelig. • Loggdata: Ved bruk av våre tjenester mottar vi automatisk noe informasjon fra din PC, mobiltelefon
eller annen enhet. Dette inkluderer IP- adresse, hvilke sider og funksjoner du benytter deg av internt i
systemet, tidspunkt for aktivitet i systemet, dine soft- og hardware egenskaper (inkludert type og
versjon av operatørsystem, app- versjon, enhetstype og enhetsidentifikatorer), samt nettleser og
lokasjon derivert fra din IP- adresse (dvs. by, fylke eller region). Vi kan bruke weblog- systemer eller
andre applikasjoner til enhetsgjenkjenning for å innhente informasjon om aktivitet på nett. Denne
informasjonen benyttes for å utarbeide brukerstatistikk for å bidra til å forbedre våre tjenester og
holde oversikt over disse, samt kartlegging og annonsering gjennom Google Ads og Google Pixel. • Informasjonskapsler: Vi bruker, i likhet med mange andre nettsider, informasjonskapsler og lignende
teknologier for å innhente brukerdata for å forbedre våre tjenester. En informasjonskapsel er en liten
datafil som overføres til din PC eller mobile enhet. Vi kan benytte både session cookies og vedvarende
informasjonskapsler for å få en bedre forståelse av hvordan du benytter deg av våre tjenester,
overvåke aggregerte brukerdata av brukere og internetttrafikk rettet mot våre tjenester, samt å
tilpasse og forbedre tjenestene våre. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsel automatisk, men
noen nettlesere kan innstilles slik at de avviser bruk av informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at
noen av funksjonene ikke fungerer optimalt når informasjonskapsler avvises.

Informasjonstilgang og utlevering
Du har rett til å få tilgang til all informasjon EquiConnector AS har lagret om deg. Forespørselen må være
skriftlig og signert. Informasjon som kan knyttes til deg personlig vil ikke bli delt med andre enn
EquiConnectors konsern med mindre dette er fastsatt i denne avtalen, er nødvendig av lovmessige hensyn,
eller at du har særlig samtykket til dette. EquiConnector AS kan dele dine personlige data med klienter vi har
dataprosesseringsavtale med.
Lagring og overføring av data
Vi lagrer informasjonen som blir oppgitt ved brukerregistrering og bruk av systemet. Personlige data vil ikke bli
lagret lengre enn det som er nødvendig for formålet. Etter dette vil informasjonen bli slettet, med mindre
informasjonen kan bli lagret utover den lovbestemte perioden.
Endring av policy
Ettersom tjenesten utvikles kan det bli nødvendig å oppdatere personvernspolicyen for å holde tritt med
endringer i tjenester, forretningen og lovene som gjelder både oss og deg; vi vil likevel alltid ivareta vår
forpliktelse til å respektere din rett til privatliv. Vi vil derfor publisere eventuelle endringer til denne policyen,
sammen med deres dato for ikrafttredelse, lett tilgjengelig på vår hjemmeside og system. Vi anbefaler at du
derfor besøker siden jevnlig for å holde deg informert om eventuelle endringer. Ved videre bruk av tjenesten
binder du deg til vilkårene for vår personvernspolicy. Dersom du ikke samtykker til eventuelle endringer i
denne policyen og ikke ønsker at din informasjon skal bli underlagt denne, ber vi deg vennligst avslutte din
konto og ikke lengre benytte deg av tjenesten.