Vedtekter

Heste-SFO ved Engene Stall og Stutteri

VEDTEKTER

A) Eierforhold

Heste-SFO på Engene Stall og Stutteri eies og drives ESS Mestring, Tina Solbakken

B) Opptaksmyndighet

Tina I. Solbakken ved Engene Stall og Stutteri

C) Opptakskriterium

Alle på skoletrinn 1.-7. klasse er velkommen ved kapasitet

D) Opptaksperiode og oppsigelse

Søkere tas inn fortløpende ved kapasitet. 1 mnd. oppsigelsestid gjelder fra oppsigelsesdato. Oppsigelse skjer skriftlig. Leder i Heste-SFO kan gå til oppsigelse av plass underveis i skoleåret dersom enkelte barn ved gjentatte anledninger bidrar til at andre barns rett til et godt og trygt miljø ikke blir ivaretatt. Andre tiltak, i samråd med foreldre/foresatte, skal da først være utprøvd.

E) Forsikring

Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkes forsikring. Heste-SFO ansatte har god faglig erfaring/utdanning med dyr. Vi ønsker å presisere at det alltid vil være en risiko for ulykker i forbindelse med omgang med levende dyr.

F) Foreldrebetaling

Pris per måned er:
1 dag i uken koster 1100,-
2 dager i uken koster 1900,-
3 dager i uken koster 2800,-
4 dager i uken koster 3600,-

Kr. 300,- pr. drop-in dag, hvis det er ledig plass. Drop-in dager betales før ankomst.

Faktura sendes ut den 1. i hver mnd. med 10 dagers forfall. Hvis plassen ikke blir betalt innen fristen mister man retten til å bruke den inntil skyldig beløp er betalt.

G) Leke- og oppholdsareal

Oppholdsareal er stallområdet på Engene Stall og Stutteri.

Senteret er åpent for andre besøkende/brukere.

H) Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

Vi har åpent mandag til onsdag fra skoleslutt til vi stenger kl. 16.30. Årlig åpningstid fra skolestart i august og skoleslutt i juni.

Ved nok etterspørsel kan vi åpne tilbud også torsdager og fredager.

I) Bemanning og Ledelse

Bemanning vil være avhengig av aktivitet, alderssammensetning, antall barn og eventuelt barn med særlige behov. Det er leder som avgjør hva slags bemanning Heste-SFO skal ha.

Leder Heste-SFO: Tina I. Solbakken, tlf. 92833387

J) Måltider

Elevene får et lett måltid hver dag. Dette er inkludert i prisen.

K) Målsettinger

Heste-SFO gir tilbud om tilsyn, aktivitet, lek og samvær. Barna har reell innflytelse over egen hverdag. Mestring, trygghet, glede og utvikling står sentralt.

L) Fravær

Dersom barnet er sykt eller av andre grunner ikke kommer ber vi dere gi beskjed innen kl 09.00 gjeldende dag. Det er ikke muligheter til å «ta igjen» dager man ikke benytter.

M) Henting

Hvis barnet skal være med noen hjem, eller skal bli hentet av en person som vi på Heste-SFO ikke kjenner, så må det gis muntlig/skriftlig beskjed om dette (før hentetidspunkt) Ved stor nok etterspørsel kan vi på Heste-SFO være behjelpelige med å hente på skolene. Dette må avklares i god tid og eventuelt bli en fast ordning.

N) Klesskift

Ekstra skift og regntøy er bra å ha med. Husk å merke tøy med navn.